• تلفن تماس:

    031-52432323 و 52432331-031

  • پست الکترونیک:

    info@sedehlenjan.ir

 

نمادينه‌سازي سيما و منظر شهر و افزايش ميزان اشتهار شهر در بعد استانی، ملّی و بین المللی

راهبرد 1: اولویت‌ بخشی به اجرای نما نسبت به کالبد

راهبرد 2: توصیه نماهای ویژه در معابر مختلف از طرف شهرداری

راهبرد 3: نام گذاری عناصر شهر با رویکرد عرفاني

راهبرد 4: اجرای مفاهیم مدیریت بین‌المللی در شهر

راهبرد 5: كسب رکوردهای شهری و ثبت ملّي و بین‌المللی آنها

راهبرد 6: عضویت در نمایشگاه‌ها و مجامع بین‌المللی و ملی

راهبرد 7. زيباسازی شهر براساس مفاهيم دينی-باستانی (شهر پيغمبران)

نهادينه‌ سازی فرهنگ شهروندی و قانون‌مداری در شهر

راهبرد 1: اطلاع‌ رسانی و توسعه آموزش‌ های شهروندی

راهبرد 2: برگزاری آئین‌های فرهنگی ويژه در راستای رشد و تكامل شهر

راهبرد 3: انتخاب و تجليل از شهروندان نمونه در زمينه‌های گوناگون

راهبرد 4: حمایت از تشکل‌ها و نهادهای فرهنگی و تشریک مساعی با دستگاه‌ها

راهبرد 5: توسط فضاهای فرهنگی و بهره‌برداری از توان تاثیرگزاران در شهر

راهبرد 6: آگاه‌ سازی شهروندان از قوانين، مقررات و ضوابط شهری و شهرداری

راهبرد 7: فراهم‌ سازي سازوکارهای مشارکت شهروندان جهت اجرای طرح‌ها و برنامه‌های شهر

راهبرد 8: بهره‌مندی از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در فرهنگ‌سازی و قانون‌ مداري

ارتقاء جايگاه و پايگاه مديريت شهری با رویکرد مشاركت و هم‌ افزايی ميان ذينفعان شهر

راهبرد 1: افزایش پروژه‌های مشترک شهری بین دستگاه‌های اجرایی

راهبرد 2: اعطای اختیارات و امتیازات خاص به شهروندان/ذینفعان نمونه

راهبرد 3: تشکیل و تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های محلی

راهبرد 4: برگزاری آئین‌های مردمی، گروهی، مشارکتی در راستای وظایف شهرداری

راهبرد 5: تقویت پل ارتباطی مدیران شهر و شهروندان

راهبرد 6: ترویج و گسترش الگوهای رفتاری شایسته توسط مدیران

راهبرد 7: مشارکت مالی در پروژه‌ها و طرح‌های شهری از طریق انتشار اوراق قرضه و سهام

بهبود فرآيندهای سازمانی و سيستم‌ های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شهرداری

راهبرد 1: توانمندسازی نیروی انسانی در زمينه‌های بينشی، دانشی و مهارتی

راهبرد 2: بهسازی داراييی ها و امکانات شهرداری و افزايش بازدهی آنها

راهبرد 3: استاندارد سازی و مکانیزه کردن كارها در شهرداری

راهبرد 4: بهبود سازوكارهاي ارزيابي و انگيزشي كاركنان و پيمانكاران شهرداري

راهبرد 5: اشاعه ارزش‌های ايراني-اسلامی در شهرداري (همكاري، همدلي و غيره)

راهبرد 6: بهبود مدیریت دانش و ساماندهي اطلاعات در شهرداري

راهبرد 7: یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و فرآيندهاي درون شهرداري

 افزايش جذب اعتبارات و منابع درآمدی پايدار با تأکید بر بهبود فضای کسب و کار در شهر

راهبرد 1: بکارگیری سازوکارهای مناسب و سیاست‌های تشویقی برای رفع موانع پرداخت عوارض و تسهیل در وصول درآمدها

راهبرد 2: تسهیل روش‌های پرداخت با بهره‌ گیری از فناوری‌های نوین

راهبرد 3: پشتیبانی از فعالیت‌های کارآفرینی و استعدادهای سرمایه‌گذاری

راهبرد 4: توسعه مستمر دارائی‌های فکری وسرمایه‌ای انسانی شهرداری

راهبرد 5: تبدیل دارائی‌های غیرمولد به دارائی‌های مولد

توسعه و ارتقای شاخص‌های زیست محیطی شهر

راهبرد 1: توسعه كمّی و كيفي فضای سبز و مديريت پايدار منابع زيست‌محيطي

راهبرد 2: كاهش آلاينده‌هاي ناشي از حمل و نقل و گسترش انرژی‌های نو و پاک

راهبرد 3: انتقال و ساماندهی مشاغل و ديگر عوامل مزاحم و آلاینده

راهبرد 4: کنترل کلیه پسماندهای شهر و تبدیل و دفع بهداشتی آنها

راهبرد 5: استقرار سیستم‌هاي آبیاری نوين و کشت گیاهان مقاوم به خشکی

راهبرد 6: مهار فاضلاب‌های صنعتی و شهری و هدایت آب‌های سطحی و زیرسطحی