• تلفن تماس:

    031-52432323 و 52432331-031

  • پست الکترونیک:

    info@sedehlenjan.ir

آگهی مزايده اجاره نوبت چهارم CNG

 

 (( آگهی مزایده  اجاره نوبت چهارم ))  

 

شهرداري سده لنجان باستناد مصوبه شماره 564/ش/97 مروخ 30/07/97 در نظر دارد جایگاهCNG شهرداری را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط بصورت اجاره پایه ماهیانه 35/000/000 ریال و با شرایط ذیل واگذار نماید:

مشاهده اطلاعات کامل

آگهی مزایده اجاره نوبت سوم جایگاه CNG

 

 (( آگهی مزایده  اجاره نوبت سوم))  

 

شهرداري سده لنجان باستناد مصوبه شماره 564/ش/97 مروخ 30/07/97 در نظر دارد جایگاهCNG شهرداری را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط بصورت اجاره پایه ماهیانه 35/000/000 ریال و با شرایط ذیل واگذار نماید:

مشاهده اطلاعات کامل

مزایده نوبت دوم اجاره جایگاه cng

جهت دریافت فایل اینجا کلیک کنید

تاریخ شروع: 1397/08/18

تاریخ انقضاء:23/ 1397/08

مهلت دریافت اسناد شرکت:22 / 1397/08

مهلت ارسال پیشنهادات: 1397/08/21

مشاهده اطلاعات کامل

مزایده پلاک زمين شماره D1 از اراضی کارگاهی

تاریخ شروع: 1396/12/2

تاریخ انقضاء: 1396/12/9

مهلت دریافت اسناد شرکت: 1396/12/8

مهلت ارسال پیشنهادات: 1396/12/9

مشاهده اطلاعات کامل