• تلفن تماس:

    031-52432323 و 52432331-031

  • پست الکترونیک:

    info@sedehlenjan.ir

موقعیت جغرافیایی شهر

شهر سده لنجان با مساحتی معادل 223 هکتار در نقطه '23 و° 32 عرض شمالی و '19 و °51 طول شرقی با جمعیتی حدود 20000 نفر در فاصله 50 کیلومتری جنوب غرب اصفهان قرار گرفته است.
این شهر از شمال به رودخانه زاینده رود ، از جنوب به صنایع نظامی ، از شرق به ورنامخواست و از غرب به روستاهای بهجت آباد و کله مسلمان( شهر زایند رود کنونی) محدود میشود.
 

وضعیت توپو گرافی

این منطقه با ارتفاع متوسط 1700 متر از سطح دریا بر روی دشت آبرفتی نسبتاً هموار واقع گردیده و شیب آن از جنوب به سمت شمال شرق و به طرف رودخانه امتداد دارد.

آنچه مسلم است رودخانه زاینده رود در خلال دورانهای متمادی بعنوان عامل مهمی در رسوبگذاری این منطقه عمل نموده و در شکل گیری سیمای کنونی توپوگرافی منطقه نقش بسزائی داشته است.

جنوب و غرب منطقه نیز توسط ارتفاعات نه چندان مرتفع محدود گردیده که مرتفع ترین قله آن دارای 1778 متر ارفاع می باشد.وجود مسیل هائی در ناحیه جنوبی شهر که در هدایت آبهای ارتفاعات نقش مهمی دارند ، از جمله عوارضی است که سیمای توپوگرفیک منطقه را متأثر می سازد.